Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.donetskedu.com


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Виховна робота

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

   В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

    Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Напрямки виховної роботи школи: 

-         громодянське виховання;

-         родинно-сімейне виховання;

-         військово-патріотичне виховання;

-         трудове виховання;

-         художньо-естетичне виховання;

-         моральне виховання;

-         екологічне виховання;

-         превитивне виховання;

-         формування здорового способу життя;

-         сприяння творчому розвитку особистості.

          

Завдання виховної діяльності школи:

 

-         забезпечення визнання суспільством особистості дитини абсолютною цінністю;

-         втілення в роботі концептуальних основ гуманітарного виховання;

-         визначення виховуючого середовища;

-         створення програм виховання учнів;

-         забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу: систематично – структурованого, культорологічного, організаційно – діяльнісного, особистісно орієнтовного;

-         оргвнізація діяльності колективу, робота з органом самоврядування;

 

Робота з батьками 

  Чільне місце у вихованні дитини завжди відводилося сім’ї, а тому співпраця з батьками мала кілька стратегічних напрямків:

  1.       Психолого-педагогічна просвіта батьків (на засіданнях батьківського всеобучу адміністрація школи, вчителі, шкільний психолог, представники правоохоронних органів, лікарі спрямовують батьків на необхідність створення оптимальних умов для збереження життя і здоров’я дітей, формування гуманних стосунків з дітьми , попередження насильства в сім'ї,проводяться загальношкільні батьківські конференція , де піднімаються питання відношень , взаєморозуміння батьків та дітей, ранньої агресії серед дітей та підлітків; проводяться конференції для татусів , де піднімаються питання про те, як впливають відносини в сім’ї на фізичне та психічне здоров’я дитини.

  2.       Організація діяльності батьківського комітету школи.

  3.       Участь представників батьківської громади в діяльності ради школи, ради профілактики правопорушень, що сприяє підвищенню авторитету батьків серед учнів та педагогів школи;

  4.       Індивідуальна робота з батьками учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги через такі засоби впливу як рада профілактики правопорушень, педагогічний консиліум, індивідуальна бесіда з представниками адміністрації, індивідуальна бесіда та корекційна діяльність психолога. Проведення фестивалю сімейної творчості, де приймають участь талановиті батьки та діти.